Atsız Tamga

ATSIZ Tamga Türk kimliğinin simgesel bir ifadesidir.

“ Tengri – Türk – Börü”

Türklüğün “dinler” üstü ortak inancı olan “Bir Tengri” ye  “teslimiyet”

Özgün alfabe üretebilen bir “medeniyet”

Yol ve hedef gösteren Bozkurt’un ifade ettiği “hürriyet”

GÖK TENGRİ:
Daire içindeki dört yön çizgileri, klasik Tengri diye okunan tamgadır.
Tengri, “Türk’ün tanrısı”nın öz Türkçe adıdır.Tengri özel isimdir.
Kıpçak Lehçesinde Tengri, Oğuz Lehçesinde Tenri/Tanrı şeklinde dönüşmekle birlikte, özel isim olduğu için en doğru kullanım “TENGRİ” dir.

Nitekim geçen bin yıldan uzun zaman içinde unutulan, sadece Türk’ün öz alfabesi GÖKTÜRK Alfabesi değildi.
19.yy da yeniden keşfedilen ve Danimarkalı Dilbilimci Thomsen tarafından bin yıl sonra ilk defa okunan
Bilge Kağan Yazıtında, ilk okunan kelimenin “Tengri” olması tesadüf olmasa gerek.

Kültigin Yazıtında ise şöyle denilmektedir: “Üze Türk Tengrisi Türk ıduk yiri subı anca itmiş.”
(Yukarıda Türk Tengrisi, Türk Yaratıcısı, yeri, suyu öyle tanzim etmiş.)

Dinin adı, zamanda ve coğrafyada değişse de, Tengri’ye olan teslimiyet, Türk kimliğinin en temel değişmezi olarak hep sabit kalmıştır.

TÜRK:
4 yön Tengri tamgası içindeki harfler ise Göktürk alfabesi ile yazılmış “Türk” kelimesidir.

Göktürk Alfabesi, Türk tarihi kadar eski tamgalardan meydana getirilmiş Türklere ait özgün bir alfabedir.
Soyut düşünebilme yeteneği olan bir milletin, alfabe üreterek, duygu düşünce ve inançlarını gelecek kuşaklara aktarabilecek bir medeniyet olduğunun kanıtıdır.
Ve bu alfabenin en çok bilinen kelimesi “TÜRK” olarak okunan kelimedir.
4 yöne dağıtılmış Türk yazan harfler ile, yine 4 yöne dağılmış ve hakimiyet kurmuş Türkler simgelenmiştir.

BOZKURT / BÖRÜ / KURT
Atsız Tamganın merkezinde yer alan kurt başı ise, Türk Ocaklarının logosunda ki Kurt başından esinlenerek çizilmiştir.
Türk’ün ve Bozkurt’un doğasını yansıtan sert çizgiler taşır.
Bozkurt, herkesin bildiği ve kabul ettiği gibi Türklüğün, özgürlüğün ve doğanın doğal dengesinin ve döngüsünün simgesidir.

Hemen her milletin milli bir kimlik oluşturmak için simge olarak seçtiği bir hayvan sembolü vardır. Türkler ise Kurt simgesini seçmemiştir.
Çünkü Türk’ün kaderi zaten Kurt ile çizilmiştir. Türk destanlarının ve mitolojisinin ana simgesinin kurt olması tesadüf veya suni bir seçim değildir.

Bir Türk Kırgız Atasözü vardır: “Aspanda Bürküt Jerde Kökbörü Bol” “Havada ki Kartal Yerdeki Bozkurt Gibi Ol” diyerek Türk’ün iki ongun simgesini göstermektedir.

Yer – Su ve Atalar kültlerinin ve varoluşsal sorularının hepsi KURT sembolünde ifadesi bulur.

Türeyiş destanı Kurt’tan gelen soya dayanan Türkler için Atalar’a yani Soy’a saygının da bir simgesidir esasen.
Nasıl ki doğadaki düzen Kurt’un sağladığı doğal dengeye bağlı ise,
Doğal Döngüsel Düzenin dengesini ve devamını korumak da Türk soyunun varlık ve yaratılış sebebidir.

Türk’ün en önemli görevi ve varlık amacı;
Tarih boyunca her dönem, “Yeni Dünya Düzeni!” gibi adlar altında yaratılışın doğasını bozmak için varolanlara karşı,
Tengri’nin “Doğal Döngüsel Düzen”inin koruyuculuğunu yapmaktır.

Gökde KARTALLAR yerde BOZKURTLAR GİBİ…

Bu nedenle dünyanın dört bir yanında olan Türkler, Bozkurt sembolü etrafında toplanmalı ve Tengri’ye teslimiyetin kapsayıcılığı içinde varoluş amacına uygun bir yaşam sürmek
için mücadele etmelidir.

Atalarından devraldığı mirası torunlarına devretme bilinci içinde yaşamını anlamlı kılmak için yaşamalıdır.

Varlığını Türk varlığına armağan etme ruhunu her daim yaşamalı ve yaşatmalıdır.

Sorumluluk bilinci içinde yaşamak Türk olmanın gereğidir.

Atsız Tamga bu düşüncelerle tasarlanmış ve ATSIZ Giyim bu anlayışa hizmet edecek bir marka olarak organize olmuştur.

Bu Yazıyı Paylaşmak İster misiniz ?
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.